Projecte pedagògic

Al KmyStudio Escola de dansa tenim com a objectiu principal que el nostre alumnat gaudeixi a través del moviment. Potenciem els avantatges que la dansa aporta al creixement i al desenvolupament, al mateix temps que motivem a l’alumne per tal d’augmentar el seu interès per aprendre.

La nostra oferta educativa no està separada en diferents tècniques de dansa, sinó que aquestes s’utilitzen com a eines de treball que enriqueixen la formació de l’alumne. A través d’aquesta metodologia, l’alumne té l’oportunitat de descobrir diferents qualitats de moviment al mateix temps que adquireix una base tècnica. El modern jazz és la disciplina que actua com a denominador comú, ja que ens permet traballar múltiples tècniques en una mateixa sessió. Tot i així, oferim la possibilitat de dansa contemporània, dansa clàssica i dansa urbana.

Des de l’equip del KMY Studio entenem que les competències en dansa i l’educació artística enriqueixen la formació integral de la persona. Per aquest motiu la nostra acció pedagògica fa èmfasis en l’educació de valors al mateix temps que s’educa a l’alumne en l’expressió a través del propi cos.